تبلیغات
سروش بیداری - اعتماد به خدا

اعتماد به خدا!! چیزی که توی زندگی امروز حداقل من خیلی خیلی بیرنگ شده.

اگر خدا کفیل روزیست ، غصه برای چه؟

اگر رزق تقسیم شدهاست ، حرص چرا؟

اگر دنیافریبنده است ، اعتماد بهآن چرا؟

اگر بهشتحق است ، تظاهر بهایمان چرا؟

اگر قبر حق است ، ساختمانمجلل چرا؟

اگر جهنمحق است ، این همه ناحق کردنچرا؟

اگر حساب حق است ، جمع مال حرام چرا؟

اگر قیامتی هم هست ، خیانت بهمال مردم چرا؟

اگر دشمن انسان شیطاناست ، پیروی ازاو چرا؟

اگر پاداش ازخداست ، پس سستی چرا؟تاریخ : شنبه 9 آبان 1394 | 07:55 ب.ظ | نویسنده : سروش ازهری | نظرات

  • paper | قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس